top of page
  • Hans de Vries (bureau voor vernieuwing)

‘Meetings van de toekomst’ in het digital house of innovation


Ook verschenen op Pretwerk.nl.

Tijdens de ‘Digital Safari’ op vrijdag 14 december in het Epicenter Amsterdam werden we bijgepraat over de laatste technologische ontwikkelingen en kon je zelf aan den lijve ondervinden hoe het werkte. Al ging het nogal op zijn Amsterdams (daar is het al snel bijzonder, praat je natuurlijk Engels want je werkt global en moet je er vooral een startup van maken). Het gebouw waar de ‘get together’ plaatsvond, vond ik het meest interessant, vooral voor hotels en parken met conferentie- en congrescentra.

Het Epicenter is een ‘digital house of innovation’, een ‘open work space community’ en ‘world class innovation center’ ineen. Als je lid bent mag je een werkplek zoeken en vooral de synergie met anderen opzoeken. De Zweedse vestiging is de eerste (zie epicenterstockholm.com). ‘Zweden loopt niet voor niks al jaren voorop in technologische ontwikkelingen zoals ‘user based design’ zo stelt één van de inleiders. Het gebouw heeft op de begane grond diverse plekken die uitnodigen om met elkaar te gaan zitten, te brainstormen of overleggen. In het 5 verdiepingen hoge gebouw bevonden zich rond de open hoge binnenruimte diverse kantoorruimten en plekken die je gedurende je ongetwijfeld lange dag naar keuze kunt gebruiken (voor fitness, eten en plezier maken).

Touch The Future

Hannes Sjöblad opende de bijeenkomst. Hannes noemt zichzelf een chief disruption officer (CDO) en bio hacker (iemand die wijzigingen wil aanbrengen in biologische systemen zoals bijvoorbeeld technologisch gewijzigde bacteriën). Als CDO helpt hij bedrijven te innoveren en innovaties te bedenken en te laten werken bij bedrijven.

Welke technologische vernieuwingen zorgen voor opeenvolgende vernieuwingen? IOT (Internet Of Things) – sensors – big data – AI (kunstmatige intelligentie) – educatie is zo’n keten van met elkaar samenhangende en elkaar stimulerende vernieuwingen. De instrumenten om ermee aan de te slag te gaan zijn o.a. nieuwe vormen van leiderschap, een veranderende overheid, ethiek, diversiteit en innovatie.

De beste manier om tech te begrijpen is het zelf proberen. Dat gebeurt in de Epicentra. Bijvoorbeeld met een VR film festival, chip implantaten om jezelf te identificeren bij de entree van gebouwen of het afnemen van DNA en vervolgens jouw DNA-data te laten opslaan en bewerken.

De ontwikkelingen gaan snel. Bio hacking is zo’n voorbeeld. Peter Joosten (peterjoosten.net) heeft een boek geschreven getiteld biohackingboek.nl. Hij schrijft bijvoorbeeld over bio-technologische ontwikkelingen zoals het vertalen van je genetische kenmerken (‘ik ben niet gespierd omdat het niet in mijn DNA zit’), over een digitale hoofdband die de effecten van jouw meditatie zal meten en rapporteren en hoe lang het duurt voordat je weer in je oude ritme zit als je tijdens je werk wordt gestoord door een collega.

Bert Mulder spreekt over een epicenter van veranderingen en disrupties waar we nu middenin zitten. Met effecten op bijvoorbeeld het aantal medewerkers in ziekenhuizen, scholen en gemeentehuizen; dat aantal zal naar verwachting binnen 10 jaar halveren. Zijn wij in staat die veranderingen snel te adopteren, bijvoorbeeld op het gebied van AI, bijvoorbeeld om 3-D geprinte schoenen aan de drager aan te passen?

In 2035 zal een deel van de beslissingen door AI (en dus door computers) worden genomen. Wat is dan de rol van wetten, regels en het gerechtelijk systeem? Zullen we dan nieuwe juridische systemen hebben, zal de overheid anders zijn georganiseerd? Hoe kun je een AI systeem toekomstbestendig maken, die 5-10 jaar mee gaat en niet elke paar jaar verandert? Als je altijd je navigatiesystemen volgt, kun je dus ergens komen zonder dat je je dat hebt realiseert, als een volgzaam niet nadenkend persoon, waarbij de intelligentie als het ware wordt overgenomen door een technologisch systeem. Je zult met technologisch ontwikkelingen aan de slag moeten maar op de lange termijn zul je je ook moeten bedenken hoe ver je wilt (laten) gaan.

In Nederland heb je al een bevolking met de hoogste aantallen webwinkels, online therapieën, twitter gebruikers etc. Daarom loopt Nederland wereldwijd al voorop in bijvoorbeeld bio hacking. Het transformeren van een samenleving is en blijft de uitdaging van de toekomst.

Peter Paul (van Unlimited en TheNextWeb.com) helpt bedrijven en organisaties zich voor te bereiden op de al bestaande en in ontwikkeling zijnde vernieuwingen. Zo wordt De Efteling geholpen om het onderhoud slimmer te maken, met sensoren.

In een groep van 6 (waarvan 5 jonge vrouwen) lopen we met Lucas mee langs 5 voorbeelden (‘de digitale safari’). We stonden letterlijk stil bij DNA sequencing (het gebruik van DNA voor het aangeven van je kans op bepaalde gezondheidsrisico’s), live AI (‘translation wearables’: met het inzetten van oorpluggen en het aanzetten van een app op je mobiel kon je een buitenlandse taal-spreker vrijwel direct begrijpen – dus iemand spreekt bijvoorbeeld Chinees en jij kunt het – in het Engels – verstaan via je oortjes), door het opzetten van een hoofdband werd je geestelijke activiteit gemeten (en de mate waarin je in staat was om je te ontspannen / te mediteren), het Vlaamse Juce dat mobielloos vergaderen en thuissituaties wil promoten (‘for the ultimate focus’). En we maakten kennis met twee ’IOT Challenge companies’: Netop Technology and Semioticlabs die met sensoren (op vrijwel elk gebied) realtime de kans op storingen en ingrepen konden voorspellen en we maakten kennis met Wasteless die supermarkten helpt op het schap producten die over datum zijn alsnog (voor een lagere prijs – maar niet gelijk 35% zoals bij AH -) te verkopen (door op het elektronische schapkaartje voor het product over datum een aangepaste prijs te tonen).

Mijn conclusie? Er kan al veel. Maar technologische toepassingen vereisen tests en vooral tijd. Zolang investeerders bereid zijn die test-tijd te betalen kunnen bepaalde vernieuwingen succesvol worden. Maar zo lang meer dan 90% van de startups niet de volgende ‘scale up’-fase halen (van >1 miljoen feitelijk omzet), blijven we afhankelijk van investeerders die geloven in soms erg voor de hand liggende oplossingen.

met dank aan Hans de Vries van bureauvoorvernieuwing.nl schrijft als omdenker en trendvertaler regelmatig voor Pretwerk.


4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page