top of page

INNOVATIE

Innovatie is geen toeval. Innovatie kun je afdwingen, innoveren kun je leren. 

Vandaar dat bureau voor vernieuwing regio's, ontwikkelaars en bedrijven ondersteunt in het leren innoveren: om innovatief te zijn, innovatieve producten en innovatieve diensten te ontwikkelen. 

Wij jagen graag met jullie innovatie aan. 

Wat is eigenlijk innovatie? 

 

MKBservicedesk.nl heeft het over: 'Letterlijk betekent innovatie ‘vernieuwing’. In de praktijk blijkt de definitie van innovatie niet zo eenduidig. Veel ondernemers denken bij innovatie nog steeds aan nieuwe uitvindingen, maar dat is niet terecht. Als je een product of proces verbetert, innoveer je al'. 

Wikipedia.com stelt: 'Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden'.

 

Wat bureau voor vernieuwing betreft is innovatie wat jullie er onder willen verstaan. En dat vernieuwen minder ver gaat dan innovatie.

 

Disruptie en kanteling gaan weer verder dan vernieuwing en innovatie, doordat ze een nieuw (business) model creëren.

Onze ervaring bewijst dat innoveren te leren is 

Anders(om) denken over je eigen organisatie en je eigen prestaties, opent een nieuwe wereld aan innovatieve mogelijkheden. 

Zo stimuleert bureau voor vernieuwing innovatie in leisure, door bij de basis te beginnen.

 

Door de bij het bedrijf of de regio passende gast echt centraal te stellen en vanuit de gast het leisureproduct  te beoordelen. En vooral door te bedenken welke verbeteringen gewenst zijn, in termen van gemak, snelheid, prijs, sfeer en/of eenvoud. 

 

Met medewerkers en managers gaan we de ideeën over verbeteringen zonder begrenzing in middelen of tijd naar voren brengen. En altijd zonder aanziens des persoons. 

Want het uitgangspunt is om samen beter te worden, samen een leuke, duurzame en betekenisvolle toekomst te ontwikkelen. Met aansprekende producten en diensten. 

bureau voor vernieuwing kan ondersteunen (1) ten behoeve van eenmalige oplossingen (een concreet nieuw product of dienst) op een scrum achtige manier, of (2) als structurele inbedding in jullie organisatie en bedrijfsvoering.

 

Voor innovatie in elke organisatie of situatie kan bureau voor vernieuwing aan de slag om innovatieve producten, diensten en processen vorm te geven.

 

Innovatie gebeurt in onze ogen natuurlijk vanuit de klant (of de gast, cliënt of bezoeker) maar zeker ook vanuit de kern- of merkwaarden van de organisatie, regio of het bedrijf. Dat is wat ons betreft dus ook (na de diagnose) de eerste stap op weg naar innovatie binnen jullie organisatie. 

 

Vanuit die diagnose van jezelf ontstaan al mooie uitgangspunten voor innovatie. Innovatieve ideeën komen al snel naar boven als je met bureau voor vernieuwing aan de slag gaat.

Wat doet bureau voor vernieuwing?

bureau voor vernieuwing levert niet alleen eenmalige vernieuwende producten of diensten. Wij zorgen ook dat innovatie een logisch en continu proces wordt in jullie organisatie of bedrijf. En dat kan op allerlei manieren: 

1. Op adviesbasis, bijvoorbeeld door bureau voor vernieuwing een nulmeting te laten doen en daarover te laten rapporteren, inclusief een voorzet voor verbetering ('aanbevelingen'). 

 

Bij innovatie is het belangrijk dat de directie en het management achter het doel en de weg ernaar toe staan. Want als innovatie niet een 'organisatie-eigen' proces wordt, dan wordt innovatie iets toevalligs en éénmaligs. 

 

2. Bij het helpen vaststellen van de kernwaarden van jouw organisatie kan bureau voor vernieuwing jullie bijstaan. 

Jullie kernwaarden vormen in onze ogen de basis van 'waarom, wat en hoe' geïnnoveerd gaat worden. 

 

3. Het geven van workshops, om bureau voor vernieuwing jullie mensen te leren innoveren, waarbij eerst fundamentele onderwerpen aan de orde komen zoals 'trends' en de 'customer journey'.

bureau voor vernieuwing kan worden ingezet om snel en concreet aan een dringend probleem te werken. Bijvoorbeeld in een scrum of iteratie achtige werkvorm.

Ook kan met bureau voor vernieuwing aandacht worden besteed aan onderwerpen als 'organisatie', 'concept', 'merk', 'het verschil maken',  'beleving toevoegen', 'klantwaarden', 'kosten en inkomstenstromen',  'kernrelaties' en/of 'marketingkanalen'. 

Met deze basiskennis en de tijdens workshops geleerde en vastgestelde kenmerken van de eigen organisatie of regio kan concreet met innovatie aan de slag worden gegaan.

 

De workshop 'het verschil maken' van bureau voor vernieuwing start de innovatie met een andere invulling van de 'customer journey'. 

In feite kan bureau voor vernieuwing jullie op alle gewenste manieren ondersteunen in het daadwerkelijk innoveren. Graag gaan wij met jullie over de gewenste invulling in gesprek. Kom anders langs op onze gratis spreekuren!

bottom of page