top of page
 • Hans de Vries (bureau voor vernieuwing)

De 10 waarheden over TRENDS


Zie ook Pretwerk.

In hun nieuwste trend briefing gaat Trendwatching.com in op de kenmerken van trends. ‘Trends zijn niet langer trendy’ stellen ze onder andere. Net als alle content zijn ze overal en in grote getale. De oneindige vloedgolf aan informatie en snelle veranderingen leidt tot (keuze) verdrinking maar ook tot kansen. Tenminste als die kansen worden gezien en er op wordt ingespeeld.

Hoe kun je trends spotten….

Trends zorgen voor handvatten in die informatie overvloed, ze bieden de juiste inzichten, genereren de juiste ideeën en helpen die ideeën op de juiste wijze uit te voeren. Het tevreden consumenten als gevolg.

Volgens Trendwatching.com wil je niet degene zijn die de kansen niet ziet of niet wil zien, geen risico wil nemen en blijft vasthouden aan oude veilige werkwijzen, met lagere omzetten en slechtere resultaten als gevolg.

‘Wordt een Trend Expert’ in 10 vragen en antwoorden.
 1. Wat is een (consumptie)trend? Een trend is een nieuwe uitwerking bij consumenten van een fundamentele menselijke behoefte of wens. Een nieuw gedrag, nieuwe houding, mening of verwachting dus. Ten gevolge van een externe verandering.

 2. ‘Dus Tinder is een trend’? Of is het een rage, een tijdelijke modegril, een bevlieging?Een trend ontstaat als externe veranderingen leiden tot nieuwe manieren van bevrediging van menselijke behoeften en verlangens. Tinder is zeker een voorbeeld van een trend, namelijk die van internet als manier van menselijk contact en informatiebehoefte. Zal Tinder ook in 2035 nog druk worden gebruikt? Dat is onduidelijk maar de menselijke behoefte aan snelle verbindingen en sociale interactie zal zeker blijven bestaan, met kansen op daar op in te spelen.

 3. ‘Dus trends blijken uit marktonderzoeken’? Nou nee, traditioneel marktonderzoek is gericht op het verleden, op terugkijken. Over wat mensen gisteren vertelden en deden. Trends gaan over het heden en de toekomst. Over de toekomstige behoeften en gedrag. Trendwatchers kunnen data over consumentengedrag uit het verleden gebruiken maar zullen vooral op zoek zijn naar toekomstige kansen.

 4. Allemaal leuk die menselijke behoeften en externe veranderingen. Maar waarom publiceert Trendwatching.com dan maandelijks de belangrijkste trends? Het zien, analyseren en leren van vernieuwingen is de kern van trend methodologie. Voorbeelden van lokale innovaties zijn cruciaal om te tonen dat bestaande globale consumenten trends veranderen. De uitgelichte nieuwe producten, diensten en campagnes bieden ons inzichten in koerswijzigingen van consumentengedrag. En voorbeelden van hoe trends in de praktijk worden toegepast zijn erg behulpzaam om een trend in je eigen context of bedrijf te plaatsen.

 5. Maar sommige van die gepubliceerde lokale innovaties worden geen succes. Haalt dit de trend niet onderuit? Nee, clusters van voorbeelden duiden op een toekomstige koers van consumentengedrag. Individueel succes of falen vertelt ons weinig. Veel start-ups falen in de eerste jaren. Maar is dat een reden voor de oprichters en gebruikers van Airbnb om te stellen dat dit de trend van peer-to-peer transacties onderuit haalt?

 6. Trend content is overal tegenwoordig. Hoe kun je daar nu een competitief voordeel uit halen? Eigenlijk gaat het niet om de trends maar om de kansen die trends aangeven. Trends zijn dus het middel en niet het doel (tot succesvolle innovatie). Dus in het kunnen toepassen van trends is het voordeel te behalen. Maar welke trends dan? Dat hangt van het bedrijf af. Op vrijwel elke trend is in te spelen. Als de menselijke behoeften en verlangens maar centraal staan.

 7. ‘Op mijn bedrijf of regio zullen maar een paar trends van toepassing zijn’? De lokale context is belangrijk maar feitelijk kan elke trend van toepassing en vanuit die fundamentele behoeften en verwachtingen wordt gekeken. Want in de gehele wereld staat men in de rij voor de nieuwste smartphones, dragen ze dezelfde laatste mode en drinken ze (bijna) hetzelfde bier. De vraag is altijd: zorgt de externe verandering voor een andere trend in onze markt of regio? Hoe belangrijk zijn de lokale normen en waarden en de cultuur?

 8. ‘Moet ik me niet concentreren op trends binnen mijn eigen branche’? Nou nee, consumenten leven niet in branche-getto’s en dat zouden bedrijven ook niet moeten doen. Je concurreert immers niet met de andere concullega ’s maar met iedereen. Tegenwoordig is informatie en opwinding rondom nieuwe producten of belevenissen vrijwel onmiddellijk beschikbaar en bekend. Verwachtingen van consumenten worden met lichtsnelheid ge-set en ge-reset. Het is goed te bedenken wie uw eigenlijke concurrenten zijn. Uw concullega ’s of de sterke merken in andere branches die nieuwe manieren vinden om uw gasten en bezoekers te verrassen, enthousiast te maken en hun verwachtingen hoger leggen? Het is juist leerzaam te kijken hoe in andere branches trends worden gebruikt om te innoveren.

 9. ‘Hoe weet ik nu of een trend toepasbaar is op mijn demografische doelgroep’?Vergeet de traditionele demografische doelgroepen indeling (ze hebben steeds minder betekenis) en denk in termen van ‘adaptatie’. De wensen van consumenten (aspiratie) ontwikkelen zich steeds vaker wereldwijd en leeftijd-onafhankelijk. Slechts 4 brede segmenten blijven bestaan: ‘tech’ vs. ‘non-tech’ en ‘ruraal’ vs. ‘urbaan’. Het is belangrijker je af te vragen hoe de externe verandering de trend bepaalt die de doelgroep beïnvloedt (hun inkomensniveau, leeftijd etc.). Een voorbeeld: het gaat consumenten niet om wifi, bluetooth en internet maar om wat je ermee kunt bereiken (fysiek gezond worden, je geestelijk goed voelen, je veilig voelen, je met je geliefden verbonden voelen). Die opvattingen kunnen anders zijn voor ouders, motorrijders, junkies of senioren.

 10. ‘Ik heb geen budget voor innovatie. Wat moet ik met kennis van trends’? Als u ook maar enig contact heeft met consumenten kan de kennis van trends uw geheime wapen zijn. U heeft geen budget nodig om trends te kunnen gebruiken. Een pen en een servet is voldoende om te zien hoe het Franse café La Petite Syrah vriendelijke klanten een korting geeft. Of het geven van een korting bij meer dan 5 mm neerslag gedurende de vakantieperiode of een lagere prijs voor mensen die het afgelopen half jaar werkloos zijn geworden. Deze vormen van ‘sympatiek prijsbeleid’ zorgt ervoor dat consumenten een positiever gevoel krijgen over bedrijven en merken. Want eigenlijk wantrouwen consumenten de boodschappen van bedrijven en merken.

Samenvattend: de 10 waarheden over trends volgens Trendwatching.com
 1. Een (consumptie) trend is een nieuwe uitwerking bij consumenten van een fundamentele menselijke behoefte of wens. In gedrag, mening of verwachting.

 2. Rages komen en gaan. Trends ontstaan en ontwikkelen.

 3. Traditioneel marktonderzoek is terugkijkend. Trends gaan over het nu en de toekomst.

 4. Het zien en analyseren van nieuwe B2C (business tot consumers) innovaties is het hart van trend methodologie.

 5. Clusters van innovaties kunnen wijzen op toekomstige richtingen van consumentengedrag. Individueel succes of mislukking zegt daarover niet veel.

 6. Uiteindelijk gaat het niet om trends. Het gaat om de kansen die trends tonen.

 7. Lokale context is belangrijk. Maar (nu meer dan ooit) mensen blijven mensen.

 8. Consumenten leven niet opgesloten in een branche-doos. Dat zou u ook niet moeten doen.

 9. Vergeet de traditionele demografische doelgroep indeling (ze worden steeds minder belangrijk). Denk in plaats daarvan ‘adaptatie’.

 10. Als u ook maar een beetje contact met consumenten heeft, kunnen trends uw (niet zo geheime) wapen zijn.

De bonusvraag: ‘ik snap nu een beetje wat trends inhouden. Maar hoe pas ik ze nu toe om binnen mijn bedrijf te innoveren?’

Goed gedacht! Om trends te kunnen toepassen heeft Trendwatching.com een ‘trend canvas‘ bedacht: een werkwijze om trends te zien en vertalen naar concrete maatregelen.

Het is de moeite waard om dit eens op uw bedrijf te doen, bijvoorbeeld met uw managementteam of medewerkers.

En als u wat hulp daarbij nodig hebt, LeisureNL | buro voor vernieuwing wil u daar graag bij helpen.


21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page