top of page

CONCEPTING

Wij helpen bij het verbeteren of ontwikkelen van je merk-waarden en merk-waardigheid. Met advies, workshops of begeleiding. 

Elke plek, regio, stad, organisatie of bedrijf werkt het beste vanuit een passend en onderscheidend concept. Dus bedenken wij met jullie waar je je het beste in en mee onderscheiden kunt.

De ervaring leert dat je in een aantal stappen aan de slag kunt om (a) bewustzijn te creëren, (b) de gereed-schapskist met concepting-tools te gebruiken en (c) het concept in de praktijk te brengen.

Dat kan in korte tijd of uitgesmeerd over een langere periode.

De eerste stap is altijd het vaststellen van de huidige marktpositie. Dus de analyse van de huidige merk-waardigheid. 

Vragen als 'waarom zouden mensen naar jullie toe moeten gaan', 'waarom zou iemand bij jullie willen kopen of boeken' komen aan de orde. 

De tweede stap is het aangeven, samen met jullie, van een duidelijker merk-beeld. Van waar jullie voor (willen) staan.

 

Daarbij gaat het niet alleen om wensen en idealen maar vooral ook de plek ten opzichte van de concurrenten. In alle opzichten. Het langslopen van de contactmomenten in de 'customer journey' is hierbij een leidraad, juist om vanuit de klant, bezoeker of gast te denken.

bureau_voor_vernieuwing-Zonneweelde_edited
Bloft_bureau_voor_vernieuwing_edited
Beachhouse 25_bureau_voor_vernieuwing_edited

Wat is eigenlijk 'concepting'?

 

Op bibliotheek.nl is de volgende definitie te vinden: 'Bij concepting staat een gedachtegoed, visie of motivatie van een merk centraal. De producten/diensten die het merk levert, sluiten aan bij deze kernwaarden. Het grootste doel van de communicatie is de wereld van het merk tot leven te brengen. Het belangrijkste aspect aan concepting is 'bezieling''

Het toonaangevende Frankwatching.com beschreef al in 2010 dat 'concepting het nieuwe marketing is'. Lees hun artikel

Daarbij willen wij graag toevoegen dat 'in het tot leven brengen van het merk' de klant (of gast of cliënt of bezoeker) centraal staat, en vooral vanuit de beleving of 'experience' die met het leveren van het product of de dienst gepaard gaat. De klant beoordeelt (en veroordeelt) op basis van de 'waarde' die hij aan dat product of die dienst toekent.

 

bureau voor vernieuwing streeft een zo hoog mogelijke waarde na, gebaseerd op het oplossen van (al dan niet al door de klant als bewust ervaren) problemen of beperkingen (zoals (kwali) tijd gebrek, onoverzichtelijkheid, omslachtigheid ('gedoe') of beperkte keuze).

THE NEXT STEP

De volgende stappen zijn afhankelijk van de uitwerking. En jullie behoefte. Vaak merkt bureau voor vernieuwing dat het nodig is om de gehele werkwijze en positionering tegen het licht te houden.

 

Dat gebeurt eerst met de leidinggevenden ('train the trainers'), waarbij bureau voor vernieuwing als onafhankelijke buitenstaander de workshops / scrums leidt. 

GET IN TOUCH
bottom of page